www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các nhà lập pháp tại UK bàn về cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các nhà lập pháp tại UK bàn về cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc
UK Lawmakers Briefed on Forced Organ Harvesting in China
Created: 2013-05-02 15:12 EST

Các nhà lập pháp tại Anh Quốc lên tiếng về việc cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc trong buổi họp trong quốc hội UK vào 29 tháng 4 do một nhóm bác sĩ tổ chức lên tiếng chống đối cưởng ép nội tạng.

[Andy Slaughter, Shadow Minister for Justice]
“Tôi nghĩ rằng chúng ta phải chú ý là có gì thiếu sót đây, cưởng ép cắt xén nội tạng, giết người, giết người để cắt xén nội tạng, đây là một cái tội rất nghiêm trọng tại UK.”

Chế độ Trung Quốc bị kết tội là giết các tù nhân lương tâm để cắt xén nội tạng vào 2006, người vợ của một bác sĩ đã lên tiếng cho rằng chồng bà cắt giác mạc của khoảng 2000 học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn còn sống.

Cựu nghị viên Canada David Kilgour và phóng viên điều tra Ethan Guttman đã điều tra vụ này, cả hai người tin rằng các bệnh viện quốc gia Trung Quốc, do chính quyền kiểm soát rất chặt chẽ, đang bán nội tạng cho những người Trung Quốc giàu có và người ngoại quốc.

Bây giờ sự tình này đã vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc.

[Andy Slaughter, Shadow Minister for Justice]
“Nếu người có thể đi ra nước ngoài để ghép tạng, họ có biết hay không, đây là một tội rất to, tội diệt chủng, một hình thức tra tấn.”

Do Thái là quốc gia đầu tiên chối bỏ bảo hiểm y tế cho bất cứ ai muốn đến Trung Quốc để ghép tạng, chính quyền Australia, Taiwan và EU đang bàn về các chính sách hợp pháp để ngăn chận các bệnh nhân từ nước ngoài đến Trung Quốc để ghép tạng, Andy Slaughter cho rằng UK phải lên tiếng.

[Paul Barasi, co-founder, concrete solutions]
“Chính quyền Trung Quốc phủ nhận việc cắt xén nội tạng, họ biết chuyện này đang xảy ra, họ phải chấm dứt, những người mà làm chuyện này là phải bị đưa ra công lý.”

Chế độ Trung Quốc dấu số người họ xử tử, tuy nhiên các nhân viên điều tra không có đủ tù nhân bị xử tử để bảo chứng con số 10,000 ghéo tạng mỗi năm.

Các bác sĩ chống đối cưởng ép cắt xén nội tạng sẽ đến Ireland để họp và bàn về chuyện này,

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-05-02/uk-lawmakers-briefed-on-forced-organ-harvesting-in-china.html