www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Kiện ra tòa vì bị cấm không được xuống đường kháng nghị

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Kiện ra tòa vì bị cấm không được xuống đường kháng nghị
Hungarian Human Rights Activist in Court Over Demonstration Ban
Created: 2013-05-04 05:08 EST

Vào 19 tháng 4, Marton Baranyai kêu gọi tòa án tại Budapest ra lệnh cho cảnh sát công khai xin lỗi vì đã vi phạm tự do hội họp của các nhà hoạt động chính trị Hungary.

Hai năm qua, ông Marton đã tổ chức một cuộc kiến nghị về nhân quyền khi cựu tổng tống Trung Quốc Wen Jiabao dến viếng Hungary.  Ông và những người ủng hộ Pháp Luân Công muốn bàn về chính quyền Trung Quốc tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công, Pháp Luân Đại Pháp.

Một quan tòa sau cùng cuộc kiến nghị bị cấm, nhưng ông Marton nói rằng trể rồi.

[Marton Baranyai, chính trị gia]
“Chúng tôi rất ngạc nhiên tại sao họ cấm chúng tôi kháng nghị, tất nhiên là chúng tôi trình lên tòa sau đó tòa xóa lệnh cấm, tuy nhiên sau đó chính quyền Trung Quốc đã rồi khỏi Hungary rồi.”

Eszter Fricsko, học viên Pháp Luân Công, dự định tham gia xuống đường kháng nghị.

[Bác sĩ Eszter Fricsko, phó chủ tịch hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hungary]
“Chúng ta phải có quyền tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, tự do ngôn luận, có quyền cho mọi người biết về cuộc áp hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã xảy ra 14 năm qua.”

Hiện nay bà đến tòa để ủng hộ ông Marton, bà cũng là học viên Pháp Luân Công.

Quan tòa không quyết định lúc đó, ông đẩy vụ này cho đến tháng 6, cho rằng khi cảnh sát cấm người khán nghị họ không biết được bao nhiêu người đến.

Nhưng sau đó khi trình lên tòa vào 2011, lúc mà họ cấm kháng nghị.

Quan tòa trì hoãn không quyết định là có vấn đề, rồi ra lệnh cho cảnh sát xin lỗi về quyết định của quan tòa, chứng tỏ rằng khi chính quyền cộng sản Trung Quốc đến thì người Hungary bị vi phạm nhân quyền.

http://ntdtv.org/en/news/world/europe/2013-05-04/hungarian-activists-.html