www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Báo cáo chính thức về bệnh gà bắt đầu gây oan mang

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Báo cáo chính thức về bệnh gà bắt đầu gây oan mang
China's Official Bird Flu Reports Start to Raise Questions
Created: 2013-04-03 15:38 EST


Trong báo cáo, một nạn nhân chết vì vi trùng bệnh gà H7N9, đây là một bệnh mới, gây rất nhiều oan mang.

Vào ngày thứ tư, viên chức chính quyền y tế tại Zhejiang báo là có 2 trường hợp bệnh nhiễm H7N9 trong tỉnh, một trong các nạn nhân là một phụ bếp, đã chết ngày 27 tháng 3 2013.

Tại miền tây Trung Quốc, đã có báo cáo 9 trường hợp bệnh này, tuy nhiên các trường hợp không báo cáo thì có thể tình hình còn tệ hơn nữa.
Ge Hongbing bỏ trên mạng Weibo rằng nhà thương quân lực đội 301 Nhân Dân Giải Phóng ra một thông cáo khẩn cấp, rằng có 3 người chết tại Shanghai vì bị nhiễm bệnh H7N9, và gần 100 người đã bị nhiễm.

Thông báo này hiện tại đã bị xóa rồi, tuy nhiên người dân tại Shanghai muốn biết tình hình.

[Ông Guo, người dân tại Shanghai]
“Chính quyền luôn dấu diếm tin tức, ai cũng hoảng hết, một số thì sợ nên không mua thịt hay gà.  Tại sao?  Bao nhiêu con heo chết trôi trên sông Huangpu, mà chính quyền không quan tâm về nước.  Không ai còn tin chính quyền nữa, chúng tôi chán lắm rồi.”

Vào thứ tư, chính quyền tại Shanghai chỉ báo cáo là 2 người chết vì H7N9, không báo cáo các vụ khác nữa.

Báo Wenweipo tại Hồng Kông báo cáo vào ngày thứ 3 rằng một bác sĩ tại bệnh viện mà có 2 nạn nhân chết cho rằng bệnh viêm phổi đột nhiên gia tăng.  Hai trường hợp nặng tại Shanghai là bắt đầu bị viêm phổi, đây là hiện tượng của bệnh H7N9.

Chính quyền tại Shanghai phủ nhận bệnh gà này có liên quan với 16,000 con heo chết trên sông, đó là kết luận của họ sau khi khám 34 con heo chết.

Hiện tại không có thuốc chích người cho bệnh H7N9, chính quyền Trung Quốc hiện tại cho rằng đang điều tra bệnh từ đâu ra.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-04-03/china-s-official-bird-flu-reports-start-to-raise-questions.html