www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Một bác sĩ người Do Thái làm gương - ngừng không mua nội tạng tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Một bác sĩ người Do Thái làm gương - ngừng không mua nội tạng tại Trung Quốc
Banning Transplant Tourism - Israeli Doctor Sets Example
Created: 2013-03-03 15:20 EST

Từ 2008, tại Do Thái, ngừng không mua nội tạng từ Trung Quốc để chống đối việc Trung Quốc cưởng ép cắt xén nội tạng.

Bác sĩ Jacob Lavee người Do Thái tham gia trong luật pháp tại Do Thái cắm người dân Do Thái đi ghép tạng tại Trung Quốc.  Bác sĩ Lavee đang tham gia hội ghép tạng quốc tế đang tổ chức tại Taiwan, ông chia sẽ kinh nghiệm của ông.  Bác sĩ Lavee là chủ tịch hội y tế ghép tạng tim Do Thái tại Sheba, ông cũng là cựu chủ tịch hội ghép tạng tại Do Thái.  Hiện tại ông là cố vấn hội chống đối cưởng ép nội tạng tại Trung Quốc.

[Bác sĩ Lavee]
“Nguyên nha mà tôi có liên quan trong việc cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc là vì vào 2005 tôi có một bệnh nhân, sau khi chở cả một năm ông cho tôi biết ông rất chán nản vì phải chờ tạng tim tại Do Thái là quá lâu, hảng bảo hiểm của ông bảo rằng ông nên đi Trung Quốc, lấy tạng tim chỉ phải chờ 3 tuần thôi, sau đó bệnh nhân này đi Trung Quốc và đã được ghép tạng tim trong một ngày, còn được hứa là ngày mà ông đến là có liền.  Sau đó điều tra, phát hiện những câu chuyện kinh hoàng về nạn nhân bị cưởng ép cắt xén nội tạng, thực tế đa số nội tạng từ Trung Quốc là lấy từ học viên Pháp Luân Công, thể theo báo cáo của 2 luật sư Kilgour và Matas.”

Sau khi chế độ Trung Quốc bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công công 1999, con số ghép tạng bắt đầu gia tăng đến hàng thứ nhì chỉ trong 5 năm.  Trung Quốc không có hệ thống biếu tạng và không ai giải thích được nguồn nội tạng từ đâu ra.  Các nhân viên điều tra độc lập kết luận rằng đa số học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm trong các trại lao động, nhà giam, tù đã bị giết bị cưởng ép bị cắt xén nội tạng.

[Bác sĩ Lavee]
“Chủ đích cá nhân của tôi là phát xuất từ chuyện cá nhân của tôi, ba tôi là nạn nhân bị giam trong tù thời Nazi đảng quốc xã, đệ nhị thế chiến, tàn sát người do thái, tôi thề rằng câu chuyện như thế này vĩnh viễn không bao giờ xảy ra nữa, trong khi người Jewish đang bị tàn sát mà người thế giới không ai can thiệm.  Bây giời chúng ta biết được cuộc diệt chủng tại Trung Quốc, còn biết cái tội chống nhân loại, đang xảy ra tại Trung Quốc, cá nhân tôi, tôi phải can thiệp, tôi phải làm điều gì đó.”

Một quyết nghị do bác sĩ Lavee vào năm 2008 tại Do Thái là làm cho Do Thái là quốc gia đầu tiên trên thế giới ra một luật pháp cấm không cho các bệnh viện địa phương và các hảng bảo hiểm y tế cung cấp tài chính cho bệnh nhân đi Trung Quốc để ghép tạng.  Một tòa tối cao đã quyết định ủng hộ luật này, nhưng tại Taiwan bệnh nhân vẫn đến Trung Hoa Đại Lục để mua tạng.  Cuộc viếng thăm này của bác sĩ Lavee hy vọng sẽ gây biến đổi.

[Shi Chongliang, chủ tịch hội y tế Taiwan]
“Nhìn xem các quốc gia khác làm gì thì chúng ta cũng nên theo đó mà làm theo cộng đồng thế giới, chúng ta phải sửa đổi luật pháp của Taiwan.”

Hôm nay tại Australia, Malasia, Pháp đang nghiên cứu để sửa đổi luật lệ ghép tạng của quốc gia mình.

[Bác sĩ Lavee]
“Thực tế là bao nhiêu năm qua rất nhiều người Do Thái đã đến Trung Quốc mà mua nội tạng của tử tội, đây cũng giống như là giết người, ít nhất luật pháp của Do Thái là cấm không cho chuyện giết người như thế này xảy ra.  Tôi hy vọng rằng tất cả các quốc gia khác sẽ noi gương của chúng tôi, giống như Taiwai, dần dần hiện tượng giết người sẽ ngừng không xảy ra nữa.” 

Bác sĩ Lavee đã tham gia trong các hoạt động chống cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc đã 7 năm qua.

[Bác sĩ Lavee]
“Chủ đích là, cuối cùng tin tức sẽ ra từ Trung Quốc, chúng tôi tin rằng cuộc bức hại này phải chấm dứt, tuy nhiên con đường còn dài các quốc gia khác, nhiều hơn nữa phải ngăn chận người dân của họ đến Trung Quốc để mua tạng, khi mà người mua trên toàn cầu không còn nữa, thì Trung Quốc phải chấm dứt cưởng ép cắt xén nội tạng, nhất định sẽ áp lực Trung Quốc ngừng không cắt xén nội tạng của học viên Pháp Luân Công.

NTD news, Taiwan

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-04/banning-transplant-tourism-israeli-doctor-sets-example.html