www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Quốc Hội Âu Châu bàn thảo về việc cưởng ép cắt xén nội tạng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Quốc Hội Âu Châu bàn thảo về việc cưởng ép cắt xén nội tạng
NSW Parliament Hears Expert on Forced Organ Harvesting in China
Created: 2013-03-13 15:02 EST

Luật sư David Kilgour là một trong các nhân viên điều tra về việc giết người để lấy nội tạng tại Trung Quốc, ông là phụ chủ bút sách “Bloody Harvest - cắt xén đẩm máu”, vừa qua ông đã đến Australia nêu lên vấn đề này, ông lên tiếng tại quốc hội New South Wale vào thứ 3, các nhà lập pháp tại đây muốn ra một luật pháp trừng phạt người dân tại New South Wales nếu muốn mua nội tạng ở nước ngoài.

[Jonathan O’Dea, nghị viên]
 “Người dân tại New South Wales ai mà đi ra nước ngoài để mua nội tạng mà nạn nhân không biếu tạng đó, thì là một vấn đề đố với New South Wales và người dân Australia.”

Ông David Kilgour là cựu tổng thư ký ngoại giao của Canada tại Châu Á, sách của ông có rất nhiều rất nhiều bằng chứng là nội tạng từ Trung Quốc là từ các tù nhân lương tâm, theo lời khai, các tù nhân này bị cưởng ép để họ lấy nội tạng, không có sự đồng ý của nạn nhân.

[David Kilgour, phụ chủ bút sách Bloody Harvest]
“New South Wales là tiểu bang to nhất tại Australia, rất quan trọng là New South Wales phải ra một cái luật mà sẽ được tuyên bố đêm nay, nếu thực sự là như thể thì New South Wales sẽ làm chỉ đạo có toàn quốc gia Australia.”

Cái luật này là bổ xung có các luật pháp hiện có, trừng phạt người dân đi tìm nội tạng, đối với cái luật này, đi mua nội tạng cũng bằng như giết người.

[Giáo sư Maria Fiatorone Singh, đại học Sydney]
“Hội ghép tạng của Australia cũng đã có luật, bất cứ bác sĩ nào cũng không được phép làm, các bác sĩ giải phẫu của Trung Quốc ai đến Australia đều phải tuyên thệ không tham gia trong các vụ cắt xén nội tạng, và chúng tôi cũng không cho phép, bác sĩ ghép tạng cũng không được huấn luyện các bác sĩ Trung Quốc trở về Trung Quốc và làm việc này.”

Ông David Kilgour nói rằng có hơn 65,000 học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị giết để họ lấy nội tạng, các học viên Pháp Luân Công là một trong các nhóm tù nhân bị bắt bất hợp pháp tại Trung Quốc.

[David Kilgour]
“Nếu một trong các học viên Pháp Luân Công mà bị một người dân tại Australia giết, đó là quá nhiều rồi.”
NTD news, New South Wales, Australia

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-13/nsw-parliament-hears-expert-on-forced-organ-harvesting-in-china.html