www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung Quốc quan tâm sau khi tổng thống Venezuela Chavez chết

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung Quốc quan tâm sau khi tổng thống Venezuela Chavez chết
China's Worries After Death of Venezuela's Chavez
Created: 2013-03-11 16:39 EST

Tổng thống Hugo Chavez chết vào 5 tháng 3 2013 đối với Venezuela và Trung Quốc rất là quan trọng, Trung Quốc là đồng minh thương mại hạng nhì to nhất đối với Venezuela, Nhà băng của trung quốc China Development Bank đã cho Venezuela vai $42.5 tỉ đô la từ 1990, cái chết của Chavez đối với Trung Quốc thì thể nào?

Ông Matt Ferchen, chỉ tịch chương trình phát triển thế giới tại trung tâm Carnegie Tsinghua Trung Quốc  đang liên lạc trên mạng Skype với chúng tôi.

http://ntdtv.org/en/news/china/china-focus/2013-03-11/china-s-worries-after-death-of-venezuela-s-chavez.html