www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tưởng niệm ngày mà đài truyền hình bị tại Changchun bị gián đoạn

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tưởng niệm ngày mà đài truyền hình bị tại Changchun bị gián đoạn
Breaking Through Chinese State Censorship — Changchun Signal Interruption Remembered
Created: 2013-03-05 11:11 EST

Hôm nay 3 tháng 3 tưởng niệm cũng vào ngày này năm 2002, trong 40 phút các chương trình của đài truyền hình quốc gia trung quốc gián đoạn.

Chương trình phát liên là “Ánh lửa giả dối, chứng minh là cuộc tự thiêu tại Thiên An Môn là dàn cảnh cả một năm trước đó.  Truyền hình quốc gia Trung Quốc cho rằng 5 học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu.  Rồi còn chiếu những chương trình tuyên truyền vu khống để cho toàn bộ công chúng ghét Pháp Luân Công, những hành động này là chủ động của Đảng Cộng Sản Trung Quốc muốn tầm nã áp hại Pháp Luân Công vào 1999.

[Lan Lihua, học viên Pháp Luân Công]
“Tôi có thấy một bài về học viên Pháp Luân Công dùng kỹ thuật để gián đoạn truyền hình quốc gia, phát phim về cuộc áp hại Pháp Luân Công, phim đã được chiếu cho hằng ngàn hằng ngàn nhà, tôi thấy đây quả thật là xuất sắc để đưa ra tin tức thật sự.”

Cũng như hằng triệu triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, Lan Lihua đã tìm cách làm gián đoạn sự khống chế của chế độ Trung Quốc.

Cô Lan đã gắn 2 người mà cô biết là có thể làm gián đoạn phát sóng của đài truyền hình quốc gia, sau khi kế hoạch bao nhiêu tháng, vào 5 tháng 3 năm 2002, người dân tại Changchun đã được xem đoạn phim về Pháp Luân Công, Pháp Luân Công là rất thịnh hành và tập luyện trên toàn thế giới, đoạn phim còn chứng minh rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã giả dối với người dân.

[Bill Xia, chủ tịch hảng Dynamic Internet Technology]
“Việc làm này chứng tỏ nổ lực của các học viên Pháp Luân Công cố gắng mang tin tức thực sự cho người dân Trung Quốc, đã gây ảnh hưởng rất to, chỉ trong vài giờ mà hằng triệu hằng triệu người Trung Quốc biết được sự thật.”

Để giúp người Trung Quốc biết được tin tức mà hằng ngày chế độ Trung Quốc khống chế ngăn chận, Bill Xia và các học viên Pháp Luân Công khác đã cùng nhau nổ lực phá vở cái màn ngăn chận mạng lưới Firewall, như là những loại software tên là Freegate và Ultrareach.

[Bill Xia]
“Chỉ trong một tháng mà chúng tôi giúp hằng triệu hằng triệu người trung quốc sử dụng những loại software này rất thường xuyên, đây là cơ hội rất tốt để chúng tôi chống lại sự tuyên truyền vu khống của chính quyền Trung Quốc đã khống chế truyền tin, để cho người dân Trung Quốc biết tin tức thật sự.”

Công ty của Bill Xia là một bộ phận của Hội Mạng Lưới Tự Do Toàn Cầu – Global Internet Freedom Consortium.  Vì việc làm của Bill rất bí mật, chúng tôi được yêu cầu là không cho thấy hình ảnh của Bill, tuy nhiên rất nhiều hảng công cộng đã dùng loại software mà Bill giúp phát triển để đưa tin tức thực sự về Trung Quốc.

[Bill Xia]
“Một lịch sự lâu dài mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã khống chế tin tức không cho người dân biết về vi phạm nhân quyền, những thảm họa mà chính Đảng gây ra cho Trung Quốc, họ cứ tiếp tục dấu diếm tin tức.  Nếu người Trung Quốc mà thực sự hiểu rõ, thì họ mới quyết định được, và tránh xa Đảng Cộng Sản Trung Quốc, chế độ này mới sụp đổ được.”

Còn đối với học viên Pháp Luân Công, họ chỉ muốn tất cả mọi người biết, để chấm dứt cuộc bức hại này.

[Lan Lihua, học viên Pháp Luân Công]
“Tôi luôn biết rõ học viên Pháp Luân Công không có sai, không kể chúng tôi làm gì, chiếm lấy đài truyền hình, cho người dân Trung Quốc biết rõ sự thật, mục đích cũng là để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, để cho người tự do tín ngưỡng.”

Đa số các học viên Pháp Luân Công mà đã trực tiếp tham gia trong cuộc gián đoạn đài truyền hình quốc gia đã bị tra tấn cho đến chết.

Tuy nhiên công trạng của họ vĩnh viễn vẫn còn, từ đó mà khuyến khích các học viên khác cũng làm gián đoạn đài truyền hình quốc gia để phát những tin tức thực sự về Pháp Luân Công đã bị bức hại trong vài năm sau đó.

Hiện tại, hơn phân nữa tỉ người dùng mạng lước tại Trung Quốc đã phá được sự khống chế tin tức của đảng, phá được mạng khống chế Firewall, để lấy tin tức thực sự.

 

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-05/breaking-through-chinese-state-censorship-changchung-signal-interruption-remembered.html