www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Wall Street Journal báo cáo rằng Trung Quốc tấn công báo New York Times

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Wall Street Journal báo cáo rằng Trung Quốc tấn công báo New York Times
China Cyber Hacking on New York Times, Wall Street Journal
Created: 2013-02-01 11:44 EST

Mật mã của 54 máy điện toán của mỗi một nhân viên tại New York Times đã bị phá, đến cả máy điện toán cũa tân và cựu chủ tịch David Barboza tại Trung Quốc cũng bị phá.

[Marc Frons, nhân viên cao cấp phòng tin tức, New York Times]
“Chúng tôi đã mang nhân viên của FBI, và FBI cho rằng AT&T đã từng bị quân sự Trung Quốc tấn công”

Thể theo ông Marc Frons, sau khi đăng một bài về gia đình của cựu chủ tịch Trung Quốc Wen Jiabao đã có tài sản bao nhiêu tỉ đồng đô, báo New York Times đã bị Trung Quốc hăm dọa là sẽ bị hậu quả.

Sau đó các máy điện tại của nhà báo New York Times bị phá thể theo nhân viên an ninh tiạ Mandiant, họ phát hiện ít nhất là có 40 nhóm phá máy điện toán, họ tiếp tục phá máy điện toán của New York Times.  Không những chỉ thế thôi.

[Nick Bennett, nhân viên của Mandiant]
“Trong quá khứ chúng tôi phát hiện hễ ai vạch trần Trung Quốc thì họ liền bị phá, tài liệu của New York Times đã bị ăn cấp.”

Vì thế mà họ biết là sự phá hoại là từ Trung Quốc.

Wall Street Journal đã báo cáo vào thứ 5 rằng Trung Quốc tìm cách phá tin tức vạch trần Trung Quốc.

[Marc Frons, nhân viên cao cấp phòng tin tức, New York Times]
“Tôi nghĩ rằng bất cứ cơ quan truyền thông nào mà báo cáo hoại động về chính quyền thì chính quyền này bị mất mặt hay sợ bị phá, chúng ta phải đối diện với vấn đề này và phải làm sao, một công ty hay một cá nhân phải đối diện với vấn đề an ninh là vì hiện tại là một thế giới khác rồi.”

Thể theo AP – associate press, chính quyền Obama hiện tại đang vận động một chương trình tình báo quốc gia mới, AP báo cáo rằng đe dọa bị phá hoại, nhất là từ Trung Quốc, và nó ảnh hưởng kinh tế như thế nào, đây là dấu hiện Hoa Kỳ đang chú ý chế độ Trung Quốc tấn công.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-02-01/china-cyber-hacking-on-new-york-times-wall-street-journal.html