www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Dấu hiệu hoạt động của quân lực Trung Quốc chứng tỏ là chiến tranh

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Dấu hiệu hoạt động của quân lực Trung Quốc chứng tỏ là chiến tranh?
Chinese Troop Movements Signal War?
Created: 2013-02-11 10:56 EST

Bao nhiêu xe tăng, từng cái từng cái, đang di chuyển tại vùng biển tỉnh Fujian, thể hiện đang có gì đang tiến đến chiến tranh.

Người dân địa phương các hình ảnh này giữa 3 đến 6 tháng 2, lúc đó, bao nhiêu xe tăng từng hàng từng hàng và vũ khí đầy trên đường hằng mấy dậm.

Không những chỉ riêng tỉnh Fujian, các xe quân lực này cũng đã xuất hiện theo vùng biễn tại tỉnh Zhejiang, thể theo mạng lưới của những người chống đối, molihua.org, các xe tăng này tại tỉnh Hubei đang di chuyển từ căn cứ quân luật ra vùng biễn.

Quân lực di chuyển xảy ra bao nhiêu tháng gây căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản về những hòn đạo Diaoyun hay Senkaku, cộng đồng quốc tế quan tâm là hai quốc gia này có thể tiến đến chiến tranh cả hai đều có hỏa tiển và tàu chiến, vào tháng giêng, trong khi tâm dượt gần các hòn đảo này, tàu chiến của Trung Quốc báo cáo trực tiếp rằng Trung Quốc ra-da hướng vào các tàu của Nhật.

Vào 7 tháng 10, báo quốc gia Global Times, phát hành bài này cho rằng, có thể thể hiện căn thẳng rằng giữa Trung Quốc và Nhật đang xảy ra, báo này còn cho rằng rất ít người hy vọng rằng có thể giải quyết về đảo Diaoyu một cách hòa bình.

Trung Quốc và Nhật Bản, chiến tranh xảy ra?  NTD sẽ tiếp tục báo cáo.

 

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-02-11/chinese-troop-movements-signal-war-.html