www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Quốc hội Canada nêu lên vấn đế cắt xén nội tạng tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Quốc hội Canada nêu lên vấn đế cắt xén nội tạng tại Trung Quốc
Organ Harvesting in China Addressed in Canada's Parliament
Created: 2013-02-08 11:11 EST

Trong buổi họp quốc hội Canada nêu lên vấn đề cắt xén nội tạng.

Hai luật sư người Canada xác nhận trước hội đồng nhân quyền quốc tế, rằng chế độ Trung Quốc đang giết người dân để cắt xén nội tạng.

[David Matas, luật sư nhân quyền]
“Tại Trung Quốc thời gian chờ ghép[ tạng chỉ vài ngày hay vài tuần.  Khắp nơi trên toàn cầu, thì phải chờ bao nhiêu tháng bao nhiêu năm.  Không phải chờ ghép tạng từ người chết tức là phải có một nhà băng nguốn nội tạng của các nạn nhân còn sống đang chờ để bị giết.”

[David Kilgour, luật sư]
“Chỉ trong 2000 cho đến 2005, ông Matas và tôi kết luật rằng 41,500 ghép tạng, đây phải là cắt xén nội tạng từ học viên Pháp Luân Công.”

Trong 7 năm tại đây, luật sư Matas và Kilgour phát hành một báo cáo điều tra về cắt xén nội tạng, đảng Cộng Sản Trung Quốc đang cắt xén nội tạng từ học viên Pháp Luân Công.

Trong 1999, các lãnh đạo Cộng Sản bắt đầu một chiến dịch toàn quốc để đàn áp Pháp Luân Công, ít nhất 70 triệu người dân Trung Quốc đã bị áp hại, hằng ngàn hằng ngàn đã bị bắt bị tù, cắt xén nội tạng bắt đầu xảy ra vào năm 2006.

[David Kilgour, luật sư]
“Thể theo báo cáo của David Matas và tôi đã làm, chúng tôi phát hành trong sách Bloody Harvest, hằng ngàn hằng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giết khi còn sống để bị cắt xén nội tạng.”

Sách Bloody Harvest đã gây ảnh hưởng rất to trong cộng đồng quốc tế.

[Scott Reid, chủ tịch, hội nhân quyền quốc tế]
“Hai luật sư này có đủ bằng chứng rằng bất cứ chính quyền nào cũng muốn bảo vệ danh hiệu của mình.” 

Matas đề nghị rằng vấn đề cắt xén nội tạng có liên hệ với người Canada rất trực tiếp: hảng dầu Trung Quốc đã liên hệ trong cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công đã thiết lập hảng tại Canada.

[David Matas, luật sư nhân quyền]
“Có một bộ phận của đảng cộng sản đã tham gia áp hại Pháp Luân Công gọi là phòng 610, đã được thành lập 10 tháng 6 năm 1999, phòng có liên hệ với hảng Bohai Corporation.”

Chủ tịch Canada đã bị chỉ trích vì đã cho phép Trung Quốc mua cát dầu $15 tỉ.

Một số nhà lập pháp tin rằng nhân quyền là trước lợi ích.

[Judy Sgro]
“Ông Cotler, chúng tôi đang ra một quyết nghị rất mạnh, rẳng Canada ủng hộ nhân quyền và sẽ bảo hộ bất cứ ai mà bị áp hại.”

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-02-08/organ-harvesting-in-china-addressed-in-canada-s-parliament.html