www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nhật Bản cho rằng Trung Quốc dùng ra-đa nhắm vào chiến hạm của Nhật

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nhật Bản cho rằng Trung Quốc dùng ra-đa nhắm vào chiến hạm của Nhật
Japan Says China Pointed Military Radar at Its Destroyer
Created: 2013-02-05 11:38 EST

Nhật Bản cho rằng chiến hạm của Trung Quốc dùng ra-đa nhắm vào chiến hạm của Nhật, khiến cho hai quốc gia rất căng thẳng.

Bộ trưởng bộ quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, đã chính thức than phiền (5 tháng 2), rằng chiến hạm Trung Quốc đang thực tập tại East China Sea đã gây chiến tại các hòn đảo Senkaku và Diaoyu.

Chuyện này đã xảy ra vào 30 tháng 1, chế độ Trung Quốc đang chính thức tập sự, nhưng Nhật Bản cho rằng chiến hạm của Trung Quốc đang chiếu ra-đa vào chiến hạm của Nhật.

Onodera cũng đã tuyên bố sự tình này, vào 19 tháng 1, chiến hạm của Trung Quốc đã chiếu ra-đa vào máy bay của Nhật, tuy nhiên trong hai sự tình này, Trung Quốc tắt máy ra-dar không tấn công.

Căng thẳng đang xảy ra cho 2 quốc gia đang gia tăng từ khi chính quyền Nhật Bản mua các hòn đạo của một tư nhân, Trung Quốc đã nhận sự vụ lệnh là phải sửa soạn cho chiến tranh.

Mặc dù tấn công chưa xảy ra nhưng cả hai quốc gia có rất nhiều máy bay chiến đấu, có thể là sẽ đưa đến chiến đấu.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-02-05/japan-says-china-pointed-military-radar-at-its-destroyer.html