www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trình quyết nghị kêu gọi Nhà Trắng nêu lên vấn đề cắt xén nội tạng tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trình quyết nghị kêu gọi Nhà Trắng nêu lên vấn đề cắt xén nội tạng tại Trung Quốc
USCIRF's Katrina Swett Lauds Organ Harvesting Petition to White House
Created: 2012-12-11 13:46 EST

Cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc, có người cho là tội chống nhân loại, nhưng trong tháng này, các bác sĩ Hoa Kỳ hy vọng là ít nhất 25000 người Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Trung Quốc lên tiếng.

[Katrina Swett, chủ tịch hội tự do tôn giáo quốc tế tại Hoa Kỳ]
“Đây là một sỉ nhục cho bất cứ một quốc gia nào, bất cứ một quốc gia nào mà cưởng ép cắt xén nội tạng, đây là vô lương tâm.”

Vào ngày 2 tháng 12, trong 3 bác sĩ Hoa Kỳ, Arthur Caplan đã ra một quyết nghị đưa lên mạng lưới của tổng thống Obama “We the people” để kêu gọi.

Quyết nghị lên án chế độ Trung Quốc giết tù nhân lương tâm, nhất là cưởng ép học viên Pháp Luân Công để cắt xén nội tạng, điều này đã được nêu lên từ 2006, tuy nhiên truyền thông quốc tế làm ngơ.

Katrina Swett, con gái của nghị viên Tom Lantos, ủng hộ nhân quyền, cho rằng quyết nghị này rất quan trọng.

[Katrina Swett]
“Câu chuyện này, khi công chúng biết, khi họ thực sự biết rồi, thì là kinh hoàng, không tưởng tượng nổi, hiện tại thực sự không được biết nhiều, quyết nghị này là ý kiến rất tốt.”

Có một nguồn tin không chính thực rằng Wang Lijun, cảnh sát trưởng tại Chongqing Wang Lijun đã trốn đến lãnh sự quán Hoa Kỳ và tiết lộ tin tức về cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc vào tháng 2 năm 2012.

Vào tháng 10 năm 2012, 106 nghị viên đã ký một lá thư cho bộ trưởng bộ ngoại giao Hilary Clinton, yêu cầu bộ ngoại giao đưa ra tin tức về vụ này.

Trong chiến dịch mới đây đã kêu gọi chính quyền H oa Kỳ điều tra và lên án cưởng ép cắt xén nội tạng, nếu có đủ 25000 chử ký trước tháng 1 ngày 1 năm 2013, Nhà Trắng nhất định phải có phản ứng.

NTD news, Washington DC
 
http://ntdtv.org/en/news/china/2012-12-11/uscirf-s-katrina-swett-laud-organ-harvesting-petition-to-white-house.html