www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Người Tây Tạng hy sinh tại đông bắc Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Người Tây Tạng hy sinh tại đông bắc Trung Quốc
Tibetan Self-Immolates in Northeastern China
Created: 2012-06-15 14:43 EST

Thời báo Xinhua báo cáo một cuộc hy sinh nữa trong vùng Tây Tạng tại đông bắc Trung Quốc.

Trung tâm hành chính Tây Tạng cho rằng Tamding Thar, một sư Tây Tạng, khoảng 50 tuổi đã hy sinh, hằng ngàn hằng ngàn người đến tham dự đám tán.

Thar tự thiêu trước sợ cảnh sát tại Huangnan, tỉnh Qignhai, để kháng nghị sự cai trị của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Thar chống đối sau khi truyền thông Trung Quốc cho rằng chính quyền Trung Quốc ra lệnh, gửi vài trăm viên chức đảng Cộng Sản đến vùng Tây Tạng tỉnh Sichuan.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-15/tibetan-self-immolates-in-northeastern-china.html#video_section