www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Học viên Pháp Luân Công tại San Francisco kháng nghị trước lãnh sự quán Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Học viên Pháp Luân Công tại San Francisco kháng nghị trước lãnh sự quán Trung Quốc
Falun Gong Practitioners in San Francisco Protest Chinese Consulate
Created: 2012-06-20 17:10 EST

Học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ yêu cầu chế độ Trung Quốc không được bức hại Pháp Luân Công tại hải ngoại.

Vào thứ 3, vài chục người đứng trước lãnh sự quán Hoa Kỳ tại San Francisco, vài tuần qua, họ nói rằng 4 học viên Pháp Luân Công đã bị một người đàn ông người hoa đả kích.

Bian Hexiang, người Hoa, hoạt động chính trị, nói rằng ông tin rằng có các viên chức chính quyền Trung Quốc ở phía sau điều động, chuyện như thế này cũng đã xảy ra tại Flushing Nữu Ước vào 2008, lãnh sự quán Trung Quốc lúc mà Peng Keyu xác nhận một cuộc đàm thoại đã thu trong băng ghi âm điều động tấn công học viên Pháp Luân Công.

[Bian Hexiang]
“Cách xảy ra là, hành động của người đến hành hung là giống nhau.  Chính là sau khi đánh học viên Pháp Luân Công là té xuống đất, rồi vu khống là đã bị tấn công, hơn nữa người tấn công thường là người lão, đó đã xảy ra tại Flushing, tôi nghĩ rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc là điều động ở đằng sau, đây là một ví dụ cổ điển hành hung học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại.

Học viên Pháp Luân Công tại San Francisco là một trong những vụ tấn công từ 10 tháng 6, kêu gọi một cuộc điều tra.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_northamerica/2012-06-20/falun-gong-pracitioners-in-san-francisco-protest-chinese-consulate.html#video_section