www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
15,000 chữ ký thỉnh nguyện ủng hộ học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

15,000 chữ ký thỉnh nguyện ủng hộ học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc
15,000 Sign Petition to Support Falun Gong Practitioners in China
Created: 2012-06-20 18:25 EST

15,000 người tại đông bắc Trung Quốc ủng hộ thỉnh nguyện của học viên Pháp Luân Công kêu gọi đều tra vụ chết của cha cô.

Qin Rongqian, 23 tuổi, sau khi cha bị giết chết năm vừa qua trong tù, Qin kháng nghị vì chính quyền địa phương không điều tra nguyên nhân tại sao cha cô bị chết.

Qin Yueming, cha cô Qin, một học viên Pháp Luân Công, 9 năm qua ông bị bức hại, thể theo báo cáo của Minghui.org, một mạng lưới có tất cả tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vào tháng 2 2011, trước khi ông Qin được thả ra khỏi tù Jiamusi, các cai tù báo cho gia đình ông Qin đã “tự nhiên” bị chết trong tù, chỉ trong một tháng, 2 học viên Pháp Luân Công nữa cũng ở trong tù này cũng bị chết.

Hình thân thể của ông Qin bị bầm hết, sau khi gia đình ông Qin yêu cầu điều tra, mẹ và em cô Qin cũng bị bắt vào tù lao động.

Vào tháng 5 năm nay, Qin kháng nghị yêu cầu chính quyền địa phương giúp gia đình cô, cô đã thu được 15,000 chữ ký và dấu tay của người ủng hộ yêu cầu chính quyền Trung Quốc điều tra cái chết của cha cô.

Sự ủng hộ tập thể công khai ủng hộ học viên Pháp Luân Công rất hiếm tại Trung Quốc, chỉ có vài tháng mới đây, từ 1999, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công một cách có hệ thống, còn xử dụng một guồng máy tuyên truyền bội nhọ phỉ báng Pháp Luân Công.

Các nhóm nhân quyền báo cáo học viên Pháp Luân Công, đây là một trong những nhóm tù nhân lương tâm to nhất trên thế giới.  Hơn 3,500 những vụ chết là từ tra tấn đã được xác nhận.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-20/15-000-sign-petition-to-support-falun-gong-practitioners-in-china.html#video_section'