www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Một người Pháp có liên hệ với Bo Xilai bị bắt tại Cambodia

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Một người Pháp có liên hệ với Bo Xilai bị bắt tại Cambodia
Bo Xilai's French Connection Arrested in Cambodia
Created: 2012-06-19 14:19 EST

Một người Pháp có liên quan với Bo Xilai và vợ Gu Kailai đã bị bắt tại Cambodia.

Lãnh sự quán Pháp xác nhận là bắt Patrick Devillers, có liên quan với gia đình Bo Xilai, thể theo thời báo New York Times là Bo Xilai mướn Devillers vào 1990, có thể đã thiết lập hảng xây cất với Gu Kailai.

Devillers liên quan trong vụ án Bo Xilai hay không thì chưa rõ, dự đoán rằng Devillers bị bắt là vì có liên quan trong cuộc điều tra với cái chết của Neil Heywood, một thương gia người Anh, Gu Kailai hiện tại bị giam vì bị tình nghi.

Cảnh sát Cambodia báo cho AFP rằng Deviller bị bắt vì chính quyền Trung Quốc giúp đở, các viên chức Trung Quốc yêu cầu phải chuyển Devillers qua cho chính quyền Trung Quốc, Devillers đang chờ quyết định, một là được trả về Trung Quốc hay về Pháp.

Đây là một phỉ báng chính trị bao vây Bo Xilai trong bao nhiêu thập niên qua, thể hiện là các phe lãnh đạo Trung Quốc đang chống đối nhau.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-19/bo-xilai-s-french-connection-arrested-in-cambodia.html#video_section