www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Học viên Pháp Luân Công bị tấn công tại Hoa Kỳ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Học viên Pháp Luân Công bị tấn công tại Hoa Kỳ
Chinese Persecution Victims attacked in the U.S.
Created: 2012-06-18 07:39 EST

Vào 10 tháng 6 2012, một người đàn ông người Hoa lớn tuổi đánh một học viên Pháp Luân Công tại phố tàu tại San Francisco, hiện tại đang bị điều tra về tội ghét người.

Derek Wong, học viên Pháp Luân Công, đang phát tài liệu về Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc.

Derek nói rằng ông lão đến gần và chửi, càng chửi càng giận dữ khi Derek thu phim chuyện đang xảy ra.

[Derek, học viên Pháp Luân Công]
“Sau đó ông ta đẩy tôi, tôi nói tại Hoa Kỳ không được hành hung người khác, ông ta nói Nếu tao làm thì sao?  Nhiều người đi ngang qua cũng thu hình, chúng tôi ghi phim ông này đưa tay đánh tôi tại đây.”

Một học viên Pháp Luân Công nữa, cô Wong, tìm cách cản ông lão mà đánh tôi, sau đó người chứng xung quanh gọi cảnh sát 911, một ông lão nữa mặc áo đó bảo ông lão mà đánh tôi nên chạy bỏ đi, nhưng khi vừa chạy ông ta đánh luôn cô Wong.

Derek và cô Wong đã là nạn nhân bị bức hại tại Trung Quốc, nơi đây Đảng Cộng Sản Trung Quốc ra một chiến dịch bức hại Pháp Luân Công từ 1999 cho đến nay.

Yeh Ning, luật sư tại Nữu Ước, cho rằng tại San Fransisco thường có chuyện xảy ra, ghét học viên Pháp Luân Công.

[Ye Ning]
“Cuộc tấn công này là tấn công học viên Pháp Luân Công, tại Hoa Kỳ, nếu hành hung một người hay đồ vật của một cá nhân vì đức tinh của người ta, thì đó gọi là tội ghét người, chuyện này xảy ra tại San Francisco không phải chỉ là hành hung, mà có chủ ý ghét người.”

Học viên Pháp Luân Công tại San Francisco cho rằng đây là lần đầu tiên bị người Hoa tấn công, tình nghi rằng đây là do lãnh sự quán Trung Quốc tại đây điều động ở đằng sau, đây là một phần trong chiến dịch bức hại Pháp Luân Công.  Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi chính quyền địa phương tại San Francisco phải điều tra.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_northamerica/2012-06-18/chinese-persecution-victims-attacked-in-the-u-s-.html#video_section