www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Bị ép phá thai khiến công chúng rất giận dữ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Bị ép phá thai khiến công chúng rất giận dữ
Forced Abortion Sparks Calls to End One-Child Policy
Created: 2012-06-15 12:24 EST

Chính sách 1 đứa con của chế độ Trung Quốc đang bị chống đối sau khi một nạn nhân ép bị phá thai, bào thai là 7 tháng,  Feng Jianmei, 27 tuổi, đang nằm tại nhà thương tại Shaanxi hơn cả tuần sau khi bị ép phá thai.

Bác sĩ Liu Kaiming, cho rằng vụ của cô Feng chứng minh chính quyền vi phạm nhân quyền qua danh nghĩa của kế hoạch gia đình.

[Bác sĩ Liu Kaiming]
“Sự tình này chứng minh rằng hệ thống kế hoạch gia đình của Trung Quốc mà vi phạm nhân quyền mà đã xảy ra 3 thập niên qua, hệ thống này toàn quyền, sự kiện mà họ giám quyết định sinh đẻ và quyết định sự sinh tồn chính đạo đức chính trị hiện đại của chính quyền này.”

Hình ảnh sau đây phô bày đứa bé 7 tháng đã bị phá trong thai khiến cho công chúng rất giận dữ với nhân viên trong phòng kế hoạch gia đình.  Jiang Yali, có một đứa con mà đã bị bệnh vì sữa nhiễm độc vào 2008 tại Trung Quốc, rằng các nhân viên bắt ép phá thai phải chịu trách nhiệm.

 

[Jiang Yalin, chống đối vụ sữa bị nhiễm độc]
“Nhân loại không được kế hoạch gia đình, chúng ta phải chấm dứt luật pháp tà ác này, tôi cảm thấy rằng chúng ta phải làm lễ tưởng niệm cho các em bé mà đã bị giết chết vì phá thai, và làm lễ cho các bà mẹ nạn nhân, ai cũng phải biết đây là tội lỗi kinh hoàng.”

Truyền thông Trung Quốc báo rằng các viên chức địa phương có đến tạ lỗi với cô Feng và gia đình cô, 3 nhân viên trong cơ quan kế hoạch gia đình đã bị cách chức.

Luật sự tại Bắc Kinh hy vọng gia đình cô Feng, tuy nhiên ông chưa được phép gặp cô Feng trong nhà thương.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-15/forced-abortion-sparks-calls-to-end-one-child-policy.html#video_section