www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Lãnh đạo Trung Quốc Hu Jintao đến viếng Denmark

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Lãnh đạo Trung Quốc Hu Jintao đến viếng Denmark
Chinese Leader Hu Jintao in Denmark Visit
Created: 2012-06-15 08:12 EST

Hu Jintao đến viếng Copenhagen, đây là lần đầu tiên mà chủ tịch của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đến viếng Denmark.  Các nhân viên của hoàng tộc Danish chào mừng Hu Jintao tại phi trường.

Hiện tại là chủ tịch Liên Đoàn Âu Châu, Denmark giúp phối hợp các quốc gia Âu Châu để giải quyết nạn thiếu nợ, các viên chức của chế độ Trung Quốc cho rằng Hu đến viếng là dấu hiệu tốt là Trung Quốc giúp Âu Châu giải quyết nạn thiếu nợ này.

Các chuyên gia cho rằng, chưa biết rằng đây là cho mượn nợ hay là một đầu tư không có lời.  Hu Kintao đến thăm cũng là gia trì tình thân của hai quốc gia, Trung Quốc và Denmark, bộ trưởng bộ thương mại hy vọng là thương mại gia tăng giữa 2 quốc gia trong 3 năm tới đây.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-15/chinese-leader-hu-jintao-in-denmark-visit.html#video_section