www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Báo cáo từ Nhật Bản, Trung Quốc xuất cảng hỏa tiển cho Bắc Hàn

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Báo cáo từ Nhật Bản, Trung Quốc xuất cảng hỏa tiển cho Bắc Hàn
China Exported Missile Launchers to N. Korea, Japanese Media Report
Created: 2012-06-14 08:02 EST

Một hảng Trung Quốc xuất cảng hỏa tiển cho Bắc Hàn trong chương trình hỏa tiển phóng xạ, báo nhật Asahi báo cáo vào thứ 4.

Đây là vi phạm luật của hội đồng quốc tế, luật mà cấm bất cứ xuất cảng để hỗ trợ vũ khí và các chương trình hạt nhân cho Bắc Hàn.

Thể theo bác cao, các viên chức Nhật Bản phát hiện 4 xe phóng hỏa tiển đã được chở từ Shanghai đến Bắc Hàn vào tháng 8.

Bắc Hàn bày ra các hỏa tiển và các xe chuyên chở 16 bánh xe tại một cuộc diễn hành vào tháng 4, các xe phóng hỏa tiển khiến cho cộng đồng quốc tế xôn xao, nhóm cố vấn của hội đồng quốc tế cho rằng các xe chuyên chở này có thể là Trung Quốc.

Bắc Hàn có thể là đang phát triển kỹ thuật này, các xe phóng hỏa rất khó sản xuất.

Sau 19 tháng 4 trong cuộc diễn hành quân sự, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mark Toner cho rằng Bắc Kinh cho rằng không cung cấp các xe phóng hỏa tiển này, rằng chúng ta có thể tin lời của chính quyền Trung Quốc.

Nhưng vài ngày sau đó, báo New York Times báo cáo rằng Bộ Trưởng bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon Panetta khai trước Hội Đồng Võ Bị về đề tài này, Panetta cho rằng Bắc Hàn được Trung Quốc hỗ trợ.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-14/china-exported-missile-launchers-to-n-korea-japanese-media-report-.html#video_section