www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Cập nhật vụ ép phá thai tại Shanxi

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Cập nhật vụ ép phá thai tại Shanxi
Update on Shanxi Forced Abortion Case
Created: 2012-06-14 13:42 EST

Chồng của một người đàn bà đã bị ép phá thai 7 tháng cho rằng ông rất quan tâm cho tâm thần của vợ ông.

NTD báo cáo hôm qua về cô Feng Jianmei tại tỉnh Shaanxi, hình trên mạng lưới cô Feng đang nằm trong bệnh việc với em bé 7 tháng bị phá từ thai mẹ kiến dân chúng nỗi giận tại Trung Quốc.

Feng bị ép phải phá thai, đây là đứa con thứ nhì, vào 2 tháng 6, là vì cô không có tiền để trả tiền phạt rất to vì đã vi phạm chính sách một đứa con của chế độ Trung Quốc.

Chồng cô Feng, Deng Jiyuan cho rằng gia đình rất quan tâm cho Feng sau khi bị phá thai.

[Deng Jiyuan, chồng của nạn nhân]
“Feng không sao cả, nhưng tinh thần không ổn, không nói chuyện với ai, chúng tôi rất quan tâm.”

Viên chức chính quyền tại Shanxi xác nhận cuộc phá thai này, họ cho rằng Feng bằng lòng phá thai.

Deng Jiyuan cho rằng gia đình của anh hiện tại đang nói chuyện với một luật sư.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-14/update-on-shanxi-forced-abortion-case.html#video_section