www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Bị ép phá thai rất trể tại Shaanxi, công chúng giận dữ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Bị ép phá thai rất trể tại Shaanxi, công chúng giận dữ
Shaanxi Late-term Forced Abortion Sparks Outrage
Created: 2012-06-13 14:18 EST

Cô Feng tại miền bắc Trung Quốc bị ép phá thai khiến công chúng nổi giận

Feng Jianmei là từ Ankang tỉnh Shanxi, các nhân viên kế hoạch gia đình cho rằng Feng đã bị chính sách 1 đứa con của chế độ Trung Quốc vi phạm nhân quyền vì đã có thai với đứa con thứ 2.

Vào 2 tháng 6 2012, nhóm nhân quyền báo cáo rằng Feng bị ép phải phá thai, đứa bé là hơn 7 tháng rồi, đây là hình ảnh kinh hoàng trong bệnh viện sau khi Feng bị phá thai, làm công chúng nỗi giận.

[Người chống đối]
“Tôi nghĩ rằng đây là tàn nhẫn và bất nhân, chính quyền phải sửa đổi, có thai là quyền lợi căn bản, chính sách kế hoạch gia đình phải loại trừ.”

Các nhân viên địa phương chối là không bắt ép Feng phá thai, rằng cô Feng đồng ý phá thai, vì không thể trả tiền phạt cho đức con thứ hại là 40,000 yuan tức là 6,300 đô la, nên cô bị ép phá thai.

Li Tiantian, luật sư nhân quyền, cho rằng cô Feng là một trong những vụ vi phạm nhân quyền trong chính sách 1 đứa con của chế độ Trung Quốc.

[Li Tiantian]
“Tôi có nghe rằng họ bắt ép phá thai, những thai này là 8 đến 9 tháng, các nhân viên kế hoạch gia đình trấn cho em bé trong thai bị ngợp, từ quan điểm hợp pháp chính quyền là giết người.

Nhóm nhân quyền từ lâu lên án các nhân viên của phòng kế hoạch gia đình, họ đã kêu gọi các chính quyền tây phương và các cơ quan quốc tế kêu gọi chế độ Trung Quốc chấm dứt  lạm dụng đàn bà và trẻ con.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-13/shanxi-late-term-forced-abortion-spark-outrage.html#video_section