www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
An ninh xiết chặt về vụ thuế bất ổn tại Shejiang

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

An ninh xiết chặt về vụ thuế bất ổn tại Shejiang
Security Tight after Riots over Tax Disputes in Zhejiang Province
News - China
Created: Oct 28 2011

Vào thứ 5, tại Zhili, Zhejiang, hơn 100 cảnh sát canh gát văn phòng chính quyền tại Zhili, chuyện xảy ra là vì vụ náo loạn về thuế, khiến cho hơn 600 người kháng nghị náo loạn, chuyện này xảy ra vào thứ 4 khi một người chủ tiệm quần áo trẻ em không chịu đóng thuế cho chính quyền địa phương, nhiều chủ tiệm khác đã kháng nghị, sau đó còn có những người qua đường ủng hộ, trên mạng lưới, các blog trên mạng Weibo đã đang lên các đoạn phim với công chúng đứng đầy đường, xe buýt bị phóng hỏa, người liệng đá vào các nhân viên, xe, và tài sản chính quyền, người kháng nghị càng gia tăng khiến cho các cựu đảng viên của chế độ Trung Quốc không ỗn, e rằng có sự thay đổi lãnh đạo vào năm sau.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-28/security-tight-after-riots-over-tax-disputes-in-zhejiang-province.html