www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Định nghĩa khủng bố của chế độ Trung Quốc gây quan tâm

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Định nghĩa khủng bố của chế độ Trung Quốc gây quan tâm
Chinese Regime’s Definition of Terrorism Sparks Concern
News - China
Created: Oct 28 2011

Chế độ Trung Quốc lần đầu tiên định nghĩa danh từ khủng bố tuần này, quyết nghị này chủ đích chống khủng bố, tuy nhiên các phê bình gia cho rằng danh từ “hoạt động khủng bố” định nghĩa quá rộng, còn có thể áp dụng chống những người chống đối.

Hội đồng Quốc Hội Nhân Dân hay các nhà lập pháp của chế độ Trung Quốc đang kiểm duyệt lại quyết nghị chống khủng bố trong buổi họp tuần này, chính quyền cho rằng chính sách này là bảo đảm an ninh xã hội.

Truyền thông quốc gia Xinhua báo cáo rằng những hành động khủng bố bao gồm “gây sợ hãi cho công chúng hay các tổ chức quốc nội hay quốc tế như là bao động, kông kích, hâm dọa và bất cứ hành động bất hảo khác, hành động gây thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội gây thiệt hại, gây hại kinh tế, làm náo loạn công chúng.”

Những người chống đối cho rằng chế đố Trung Quốc bao gồm những hành động gây xáo trộn cho xã hội đã mỡ rộng hành động khủng bố trên diện rộng hơn là luật quốc tế.

[Han Yicun, luật sư tại Bắc Kinh]
“Chúng tôi không đồng ý với danh từ này, trước hết là quá bao quát, các nhóm khủng bố là những người bạo động làm cho xã hội sợ hãi và còn gây thiệt hại cho công chúng, tuy nhiên nó không tính những hành động của chính quyền hay các cơ quan xã hội, công chúng rất đúng khi chống lại chính quyền và những người đang cầm quyền.”

Chen Yongmiao, một trí thức gia, tin rằng chế độ đang bảo vệ quyền hành của họ bằng cách ra quyết nghị này.

[Chen Yongmiao]
“Bao gồm Luật Tội Phạm gần đây, hay luật nhận diện cá nhân, rất rõ ràng là Trung Quốc đang chuyển hướng về một quốc gia cảnh sát, luật chống khủng bố tung ra để chống các vận động nhân quyền.  Những người chống đối và những người bảo vệ nhân quyền sẽ bị tầm nã trong nỗ lực chống khủng bố, chế độ Trung Quốc chủ đích bảo vệ quyền hành, bảo vệ quyền lực của Đảng Cộng Sản.”

Quyết nghị đang được soạn thảo, chế độ Trung Quốc sẽ ấn hành một bản kê khai có tên các tổ chức khủng bố và những kẻ khủng bố, ai mà nhận diện là khủng bố sẽ bị tịch thu tài sản.

NPC sẽ bầu quyết nghị chống khủng bố vào thứ 7, thể theo Xinhua.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-28/chinese-regime-s-definition-of-terrorism-sparks-concern.html