www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Một nghị viên Hoa Kỳ kêu gọi nam Hàn đừng trục xuất Pháp Luân Công

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Một nghị viên Hoa Kỳ kêu gọi nam Hàn đừng trục xuất Pháp Luân Công
Home > News > China
US Congresswoman Urges S. Korea Not to Deport Falun Gong
2011-10-20 10:2018
Đây là thư của nghị viên Hoa Kỳ Ileana Ros-Lehtinen, chủ tịch Hội Đồng Vụ Sự Hải Ngoại, thư viết cho Tổng Thống Nam Hàn MII Myung-bak khi đến viếng thăm Washington DC vào 13 tháng 10.  Thư kêu gọi ông Lee và chính quyền Nam Hàn đừng trục xuất các học viên Pháp Luân Công về Trung Quốc.

Học viên Pháp Luân Công thích ông Jin Jingzhe, Jin bị chính quyền Nam Hàn bắt giữ vào 5 tháng 9 hiện tại đang chờ trục xuất trở về Trung Quốc, vào 2009 Nam Hàn đã trục xuất 10 học viên Pháp Luân Công và không cấp quyền ân xá quốc tế cho 40 học viên.

Trong thư của bà Ros-Lehtinen:
“Luật sự biện hộ của chính quyền ép bắt người tị nạn hồi hương, vì họ bị bức hại, tuy nhiên ép buộc các học viên Pháp Luân Công tị nạn phải trở về Trung Quốc chính là trái ngược với chính sách hiện tại của Seoul Nam Hàn, mặc dù họ khẫn cầu là sợ bị Bắc Kinh bức hại.”

Chế độ Trung Quốc đã và đang bức hại các học viên Pháp Luân Công từ năm 1999, đây là một pháp môn tu luyện tâm linh, có nhiều vụ đã được ghi chép bởi các cơ quan nhân quyền như là Ân Xá Quốc Tế và Theo Dõi Nhân Quyền, Trung Tâm Pháp Luân Đại Pháp, trung tâm quan sát cuộc bức hại Pháp Luân Công, báo cáo cho rằng đã có 3000 học viên Pháp Luân Công đã bị chết trong tay của chế độ trung Quốc.

Ros-Lehtinen kêu gọi Nam Hàn phải tuân theo quyết nghị của Hội Đồng Quốc Tế về Tra Tấn và quyết nghị Tình Trạng của Người Tị Nạn vào 1992.

Bà viết:
“Bất cứ học viên Pháp Luân Công nào cũng bị nguy hiểm nếu họ phải hồi hương, chế độ Trung Quốc sẽ dùng phòng 610 để bức hại học viên Pháp Luân Công vì niềm tin của họ.”
Bà Ros-Lehtinen đã giới thiệu quyết nghị 605 vào 2010, quyết nghị này kêu gọi chế độ Trung Quốc phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và Hạ Nghị Viện đã bỏ phiếu bầu 412 “được” và một phiếu “không.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-20/us-congresswoman-urges-s-korea-not-to-deport-falun-gong.html