www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Khoa học gia người Trung Quốc ăn cấp bí mật thương mại tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Khoa học gia người Trung Quốc ăn cấp bí mật thương mại tại Trung Quốc
Home > News > China
Chinese Scientist Steals Trade Secrets in the US
2011-10-19 10:5892

Một khoa học gia người Trung Quốc đã bị kết án làm gián điệp ăn cấp bí mật thương mại tại Trung Quốc từ hai hảng của Hoa Kỳ, sau đó đưa tài liệu cho Trung Quốc và Đức, Kexue Huang sinh tại Trung Quốc hiện tại đang sống tại Hoa Kỳ, đã ăn cấp các tài liệu bí mật của hảng Dow Chemical và Cargill Inc, có thể là sẽ bị tù 25 năm.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-19/chinese-scientist-steals-trade-secrets-in-the-us.html