www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Wang Chunxiang, học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Wang Chunxiang, học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết
Home > News > China
Falun Gong Practitioner Wang Chunxiang Dies from Torture
2011-10-19 11:12126

Tại Liaoning Trung Quốc, một học viên Pháp Luân Công nữ sau 5 năm bị tra tấn trong tù, nay bà đã chết thể theo nhóm nhân quyền cho Pháp Luân Công tại Trung Quốc, Trung Tâm Tin Tức Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Qang Chunxiang, 55 tuổi, đã bị công an bắt vào tháng 10 năm 2006, không lâu sau đó,  bà bị án tù 8 năm và bị bỏ vào tù nữ tại Liaoning.

Trong tù, bà Wang bị tra tấn tàn nhẫn, không được chữa trị, nhân chứng cho rằng cai tù ra lệnh cho tù nhân đánh bà, rồi nhốt bà vào trong nhà kho lạnh.

[Erning Zhang, phát ngôn viên của Trung Tâm Tin Tức Pháp Luân Đại Pháp]
“Sau khi bị tù, bị tra tấn tàn nhẫn, qua 5 năm, cuối cùng bà Wang đã chết trong tù, khoảng 25 tháng 9 2011 cai tù báo cho than nhà biết rằng bà Wang đã chết.”

Wang là 1 trong 54 học viên Pháp Luân Công chết vì bị bức hại từ tháng 1 năm 2011, Pháp Luân Công là một môn tu luyện tâm linh căn cứ vào Chân Thiện Nhẫn, đã bị chế độ Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Zhang cho rằng cuộc bức hại hiện tại càng khắc nghiệt như lúc ban đầu.

[Erping Yang]
“Cuộc bức hại này rất là dã man, cái chết của bà Qang Chunxiang là một ví dụ.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-19/falun-gong-practitioner-wang-chunxiang-dies-from-torture.html