www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chính sách văn hóa mới của Đảng Cộng Sản Trung Quốc bị chỉ trích

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chính sách văn hóa mới của Đảng Cộng Sản Trung Quốc bị chỉ trích
Home > News > China
CCP's New Cultural Guidelines Criticized
2011-10-19 11:17149

Hội đồng trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong buổi họp lần thứ 6 quyết định tại Bắc Kinh vào thứ 3, buổi họp kết thúc truyền thông quốc gia Trung Quốc kêu gọi “biện pháp cải tổ quyền lực văn hóa quốc gia.”

Truyền thông quốc gia Xinhua báo cáo rằng các lãnh đạo Trung Quốc đang “Cải tổ nhận diện tự tin vào văn hóa Trung Quốc.”

Tuy thế các phê bình và trí thức gia đã lên tiếng chống đối biện pháp này, rằng chế độ cộng sản từ trên căn bản cải tổ văn hóa Trung Quốc.

[Yu Ying-shih, giáo sự đại học Princeton tại Hoa Kỳ]
“Vì chế độ Marxist và Lenin là cội gốc của Đảng Cộng Sản, cho nên nó cho rằng đây là chính thống, Mao Trạch Đông là ông tổ sáng lập Cộng Hòa Nhân Dân, Đảng cũng không từ bỏ Mao được, cho nên rất nhiều người vẫn còn ca hát những bài ca cách mạng của Mao, các hoạt động này thể hiện rằng bất kể văn hóa Trung Quốc hay văn hóa Tây Phương, Đảng Cộng Sản đều bát bỏ, cho nên dưới cảnh tình huống này, tôi không biết Đảng Cộng Sản có thể phát triển văn hóa.”

Từ khi đảng cộng sản chiếm đoạt quyền hành vào năm 1949, nghệ thuật văn hóa, văn thư, nhạc chúng đã dùng để rõ lý thuyết cộng sản vào tai con người, sau khi chính sách cải cách và công khai vào thập niên 80, Đảng Cộng Sản Trung Quốc thả lỏng sự kềm chế văn hóa một chút thôi, tuy nhiên chỉ thả lỏng trên những vấn đề không quan trọng.

Ye Kuangzheng, phê bình gia tại Bắc Kinh cho rằng các chính sách mới thể hiện rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang gia tăng khống chế.

[Ye Kuangzheng]
“Cái gọi là cải cách hệ thống văn hóa của Đảng Cộng Sản, hay gia trì cải cách văn hóa khiến cho tôi cảm thấy Đảng Cộng Sản đang tìm cách gia tăng khống chế văn hóa, tốt nhất là thả lỏng để tự nhiên.”

Nhà văn Jing Chu tại Guangxi đồng ý rằng chính sách tốt nhất để phát triển văn hóa là để tự nhiên.

[Jing Chu]
“Vì Đảng Cộng Sản giả dối, cách mà Đảng viết văn cũng là đạo đức giả, làm sao mà những thứ đạo đức giả đó mà có thể trở thành một quốc gia văn hóa quan trọng chứ?  Văn hóa không cần ai đụng đến, không cần ai làm gì, ví dụ như chúng hủy bỏ không còn khống chế kiểm soát tư tưởng của cảnh sát, điệp viên, kiểm soát mạng lưới, kiểm soát truyền thông, kiểm soát xuất bản, thì văn hóa tự nhiên phát triển.”

Các lãnh đạo của chế độ Trung Quốc cho rằng họ nên bỏ nhiều nhân lực để xúc tiến các việc văn hóa công cộng, nhưng các nguồn nhân lực này chỉ là để làm những dự án phù hợp theo ý của Đảng.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-19/ccp-s-new-cultural-guidelines-criticized.html