www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Sinh viên kỹ sư tại Nửu Ước sáng tạo kỹ thuật Hybrid xe máy

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Sinh viên kỹ sư tại Nửu Ước sáng tạo kỹ thuật Hybrid xe máy
Home > News > North America
New York Engineering Grad Brings Hybrid Technology to Bike Design
2011-10-03 08:0696


Muốn đi cho nhanh?  Nếu chúng ta chạy xe máy của Maxwell von Stein, thì đi rất nhanh, không đổ chút mồ hôi.

Một sinh viên kỹ sư lấy kỹ thuật xe hơi hybrid sau đó sáng tạo kỹ thuật xe máy hybrid.

Nhưng thay vì dung bin, thì dùng bánh xe bay để tụ giữ năng lượng kinetic đẩy xe máy chạy nhanh.
Von Stein ra ý kiến này khi phải di chuyển qua lại các lớp học tại Cooper Union.

Để thiết lập kỹ thuật này, Von lấy một bánh xe bằng sắt 15 kí lô anh (pound) từ một chiếc xe.

Sau đó Von gắn bánh xe này vào chính giữa xe máy, gắn bánh xe ở phía sau để đẩy xe tiếp tục chạy.
[Maxwell Von Stein, sang tạo xe máy hybrid]
“Khi di chuyển năng lượng chia đều giữa các bánh xe, khi muốn chậm lại thì đổi độ di chuyển, theo tỉ lệ đẩy thì gia tang tốc độ của bánh xe bay và giảm tốc độ xe máy, bánh xe bay đang xoay thật nhanh, năng lượng chứa ở đó khi cần gia tang tốc độ thì đẩy nút di chuyển sang phía đối diện để tăng tốc độ.”

Von Stein cho rằng thích nghĩ ra tiến trình gia rang năng lượng cho bánh xe bay để đẩy tốc độ cho xe máy.

Von cho rằng Von làm cho xe máy chạy dễ hơn, chứ không sáng tạo gì mới.
Von cho rằng thí nghiệm 2 loại bánh xe là căn bản phát triển hệ thống bánh xe bay cho xe hơi.

Von tin rằng hệ thống này tốt có thể phụ trợ cho hệ thống hybrid bằng bin.

Nhiều hảng xe Âu Châu đã thí nghiệm kỹ thuật này rồi, Von cho rằng loại xe thắng cho thể đưa ra thị trường vào 2013.

Von cho rằng đây là phát triển mới,
Von đang tìm một hảng xe mướn Von.

Trong hiện tại, Von hoạch định sẽ chết tạo xe máy 2 bánh xe trên đường phố Nửu Ước.


http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_northamerica/2011-10-03/new-york-engineering-grad-brings-hybrid-technology-to-bike-design.html