www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Ngày “quốc gia” của đảng Cộng Sản Trung Quốc tổ chức bị người xuống đường tại Hồng Kông

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Ngày “quốc gia” của đảng Cộng Sản Trung Quốc tổ chức bị người xuống đường tại Hồng Kông
Home > News > China
CCP "National Day" Marked with Protests in Hong Kong
2011-10-03 11:3123


Bên ranh giới bên này của Trung Quốc trong ngày kỹ niệm “Ngày quốc gia”, kỹ niệm Đảng Cộng Sản chiếm đoạt quyền hành vào 1949.
Trong khi các lãnh đạo Trung Quốc tập trung tại Thiên An Môn tỗ chức ngày kỹ niệm, tại Hồng Kông nhiều người xuống đường.
[Koo Sze-yiu, chính trị gia Hồng Kông]
“Chúng tôi trưng bày cái hòm này để phản đối, một phương diện là chối bỏ chế độ giết người Đảng Cộng Sản, một phương diện khác là để tưởng nhớ các sinh viên đã mất đi mệnh sống tại Bắc Kinh (vào năm 1989).

Người dân Hồng Kông càng không ổn với chế độ cộng sản gia tang không chế Hồng Kông giống như khống chế đại lục, mùa hè năm nay họ xuống đường kháng nghị.

Nơi khác trong thành thị, những người ủng hộ Vận Động Thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã xuống đường vào ngày 1 tháng 10.

[Richard Tsoi, chủ tịch Hồng Kông Vận Động Dân Chủ]
“Vào ngày 1 tháng 10 năm nay, chúng tôi thực sự không tổ chức ngày quốc gia, chỉ cảm thấy là quốc gia chúng tôi đang chết dần, không có gì xứng đáng để tổ chức, nói rằng quốc gia chúng tôi đang chết dần, không chỉ nói ngày hôm nay mà tất cả mọi ngày đất nước Trung Quốc đang chết.”
Chủ tịch Vận Động Thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc Toàn Cầu tại Nửu Ước báo cho NTD qua điện thoại, kêu gọi nhiều người hơn nữa phải thoái Đảng Cộng Sản.

[Yi Rong, chủ tịch Vận Động Thoái Đảng Toàn Cầu]
“Giúp gia đình bạn bè của chư vị mà chưa thoái Đảng, thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc, chúng ta nên thiết lập tháng 10 năm nay thành tháng kỹ  niệm quốc gia “tháng kỹ niệm Đảng Cộng Sản Trung Quốc tan rã”.

Ngày 1 tháng 10 là ngày kỹ niệm đến lúc khẫn trương cho chế độ Trung Quốc, người dân tại Hồng Kông và Trung Hoa đại lục có cơ hội để kháng nghị, ngày 10 tháng 10 đánh dấu một ngày khẫn trương cho chế độ Trung Quốc, kỹ niệm 100 năm Cộng Hòa Trung Quốc, chính phủ này hiện tại ở Taiwan, mà đã bị Đảng Cộng Sản đoạt quyền vào 1949.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-03/ccp-national-day-marked-with-protests-in-hong-kong.html