www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Một quyết nghị của Hoa Kỳ chống đối truyền thông của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Một quyết nghị của Hoa Kỳ chống đối truyền thông của Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Home > News > China
Proposed US Bill to Counter CCP Media Advantage
2011-09-19 10:2626

3 nghị viên, Dana Rohrabacher, Randy Forces, và Ted Poe ra một quyết nghị vào 13 tháng 9 năm 2011 để phản đối truyền thông của chính quyền Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Rohrabacher nói rằng chính quyền Hoa Kỳ phải chú ý sự mâu thuẫn của truyền thông với chính quyền Trung Quốc, Hoa Kỳ nên gia tăng phát truyền thông tại Trung Quốc.

Quyết nghị, Trao Đổi Truyền Thông với Trung Quốc 2011, đòi hỏi bộ ngoại giao phải cung cấp con số VISA cho phóng viên người Hoa bằng với phóng viên người Hoa Kỳ làm việc cho đài BBG.

Vào 2010, 650 người Hoa được cấp VISA phóng viên quốc tế trong khi đó chỉ có 2 phóng viên Hoa Kỳ làm việc tại Trung Hoa Đại Lục.

Cảnh sát Trung Quốc luôn bắt bớ phóng viên Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, đài Voice of America và Radio Free Asia thường bị chế độ Trung Quốc đàn áp.

Cựu Phụ tá tin tức của New York Times nghĩ rằng quyết nghị này rất tốt.

[Zhao Yan, cựu phụ tá tin tức của New York Times]
“Truyền hình Phoenix TV và CCTV được phát trên hệ thống cable truyền hình của Hoa Kỳ bằng tiếng Hoa, tuy nhiên chúng ta có xem được đài CNN, Colombia TV, Fox TV, ABC, NBC, VOA, Free Asia và các đài khác không?  Các đài này có thể phát về Trung Quốc không?  Không có.”

Ông Gordon Chang, chuyên gia và luật sự, chủ bút sách Coming Collapse of China – Trung Quốc sẽ sụp đỗ, ông tin rằng nhiều phóng viên Trung Quốc là gián điệp.

[Gordon Chang]
“Những người này không những chỉ là phóng viên, nhiều người thực sự làm cho văn phòng gián điệp Trung Quốc, không được cho họ vào Hoa Kỳ, chúng ta phải cẫn thận trong điều này, chúng ta cần gửi nhiều phóng viên Hoa Ky đến Trung Quốc.

Chế độ Trung Quốc đầu tư $45 tỉ hỗ trợ đài truyền hình quốc gia Xinhua News Agency và đài CCTV, vào tháng 5, XinHoa mở 7 văn phòng tại New York Time Square, phát các chương trình tiếng Anh 4 tiếng đồng hồ.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-09-19/proposed-us-bill-to-counter-ccp-media-advantage-.html