www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Luật sư nhân quyền Trung Quốc Jiang Tianyong vạch trần đàn áp tra tấn

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Luật sư nhân quyền Trung Quốc Jiang Tianyong vạch trần đàn áp tra tấn
Home > News > China
Chinese Lawyer Jiang Tianyong Breaks Silence on Torturous Detention
2011-09-16 09:3887

Gần 5 tháng sau khi được thả ra, Luật sư nhân quyền Jiang Tianyong vạch trần ông bị tra tấn khi bị giam trong 2 tháng, ông bị giam trong bóng tối, bị đánh đập từ cơ thể lẫn tinh thần.

Các nhân viên an ninh trung quốc bắt ông Jiang vào 19 tháng 2, từ 19 tháng 4 không ai biết ông ở đâu, khi bị bắt vô nguyên cớ, Jiang đã bị đánh, bị hăm dọa, không được ngũ cả 5 ngày, ông còn bị tẩy não, ông bị khổ khảo liên tục.

[Jiang Tianyong, luật sự nhân quyền]
“Tôi cảm thấy thân thể đau đớn vô cùng, tra tấn tinh thần còn tệ hơn nữa.  Khi bị giam, tôi không nhận được tin tức bên ngoài, bị cột tại một chỗ, họ bảo gì nghe nấy, tư tưởng và tinh thần của tôi kiệt dần dần.”

Nhiều người chính trị gia bị chế độ Trung Quốc bắt giữ chế độ Trung Quốc năm nay, Jiang quyết định vạch trần việc này, Jiang muốn vạch trần chế độ Cộng Sản Trung Quốc.

[Jiang Tianyong, luật sư nhân quyền]
“Trước hết, tôi muốn cho mọi người biết là chuyện này xảy ra.  Chế độ này phải biết rằng khi họ vi phạm thì ai cũng biết, nếu họ không biết người ta biết thì đừng làm những chuyện đó, thứ nhì tôi không nên sợ nữa.”

Các chiến dịch nhân quyền giúp người bị bệnh AIDS, các nạn nhân làm lao động, và các học viên Pháp Luân Công.

Từ khi bi thả ra, Jiang nói rằng họ vẫn còn bị theo dõi, ông Jiang quan tâm rằng chế độ Trung Quốc đang gia đình bức hại.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-09-16/chinese-lawyer-jiang-tianyong-breaks-silence-on-torturous-detention.html