www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Báo cáo Hoa Kỳ:  Chế độ Trung Quốc đàn áp tự do tôn giáo

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Báo cáo Hoa Kỳ:  Chế độ Trung Quốc đàn áp tự do tôn giáo
Home > News > China
Chinese Regime Serious Offender of Religious Freedom, US Report
2011-09-16 09:44118

 

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ xuất bản báo cáo thứ 13 “Báo cáo hằng năm về tự do tôn giáo quốc tế” vào thứ 3, 200 quốc gia được kiểm duyệt về tự do tôn giáo bị đàn áp, 8 quốc gia nằm trong bản kê khai là vi phạm.  Đây là những quốc gia từ lâu đã vi phạm tự do tôn giáo.

Trong 8 quốc gia này, Trung Quốc, dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản, ngày càng tệ, mặc dù kinh tế trung quốc phát triển.  Tình hinh của Phật Giáo tây tạng, Ughur Muslim, Pháp Luân Công, Cơ Đốc Giáo vẫn còn bị đàn áp.  Các nhóm này bị bức hại, thể hiện ra tại Shanghai World Expo và Asian Games vào 2010.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công là to nhất, bị bức hại một cách có hệ thống trên thế giới ngày nay.  Sau khi đến viếng Trung Quốc Manfred Nowak, nhân viên báo cáo nhân quyền cho Hội Đồng Quốc Tế, báo cáo rằng 2/3 các cuộc bức hại tại Trung Quốc Pháp Luân Công, hằng trăm hằng tram ngàn bị bỏ vào tù lao động, thể theo báo cáo, chế độ Trung Quốc áp dụng chiến dịch “chuyển hóa”, tức là phải từ bỏ niềm tin của mình qua tẩy não và tra tấn.

Chế độ Trung Quốc là chế độ vô thần, vào thứ 4, Trung Quốc chống lại báo cáo của Hoa Kỳ, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu cho rằng “Trung Quốc chống việc báo cáo Hoa Kỳ tấn công tình hình tự do tôn giáo của Trung Quốc năm này qua năm khác, đây là can nhiễu nội bộ của Trung Quốc.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-09-16/china-low-us-report-on-international-religious-freedom.html