www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Phó chủ tịch hội đồng Âu Châu kêu gọi Đại Hàn không được trục xuất học viên Pháp Luân Công

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Phó chủ tịch hội đồng Âu Châu kêu gọi Đại Hàn không được trục xuất học viên Pháp Luân Công
Home > News > China
Vice President of EU Parliament Urges Korea to not Deport Falun Gong Practitioners
2011-09-15 10:5368

Vào tuần qua chính quyền Nam Hàn muốn trục xuất một người tị nạn mà đã xin ân xá quốc tế, một học viên Pháp Luân Công, Pháp Luân Công đã bị đế độ Trung Quốc bức hại tàn bạo, hiện tại phó chủ tịch hội đồng Âu Châu Edward McMillian-Scott đã liên lạc với tổng thống Nam Hàn kêu gọi ngừng không trục xuất những người này.

Vào 6 tháng 9 ông McMillion Scott gửi thư cho tổng thống Lee Myung-Bak, từ 1999 học viên Pháp Luân Công, môn tu tu luyện tâm linh của Phật Gia, bị bức hại khắc nghiệt, bị tù, bị tra tấn dã man.

Một cặp vợ chồng từ Trung Quốc xin ân xá quốc tế Nam Hàn nhưng bị từ chối, McMillian Scott cho rằng đây là phản ngược luật quốc gia.

Ông viết “Mặc dầu tình hình của các học viên Pháp Luân Công rất tệ hại tại Trung Quốc, khoảng 100 người xin ân xá quốc tế tại Nam Hàn, đa số bị từ chối, điều này chống lại mục thứ 3 trong quyết nghị 2009 về vấn đề di dân.

Đến nay, chính quyền Nam Hàn trục xuất 10 học viên Pháp Luân Công trở về Trung Quốc, còn bị bắt bị tra tấn và bị giết.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-09-15/vice-president-of-eu-parliament-urges-korea-to-not-deport-falun-gong-practitioners.html