www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung quốc gia hạng công tra hoạt động với hảng Google

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung quốc gia hạng công tra hoạt động với hảng Google
Home > News > China
China Renews Google's Operating License
2011-09-08 10:1810

Tin vui cho Google, công tra hoạt động tại Trung Quốc được gia hạn.

Quan hệ giữa chế độ trung quốc và Google bất ổn vào năm 2010 tháng 1, khi Google quyết định không muốn liên hệ kiểm soát toàn trung quốc, Google nói rằng đã quyết định như thế là về vấn đề kiểm soát và bị phá, lúc đó, Google đã bị trung quốc phá trên mạng lưới.

Google còn đóng phần tìm kiếm trên mạng lưới và chuyển nó sang mạng lưới tại Hồng Kông.  Tuy nhiên sự việc với chế độ trung quốc vẫn còn tiếp tục.

Vào tháng 6 2011 Google vẫn còn bị phá, và mới đây nguồn tin tiết lộ từ Hoa Kỳ là Google vẫn còn bị phá do các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc chủ động.

Mặc dù Google không còn cung cấp mạng lưới tìm từ trung quốc, nhưng vẫn tiếp tục dịch và cung cấp nhạc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-09-08/china-renews-google-s-operating-license.html