www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Buổi họp với Tổng thống trung quốc Ju Jintao bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc theo dõi: Hồi ký của phó tổng thống Hoa Kỳ Cheney

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Buổi họp với Tổng thống trung quốc Ju Jintao bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc theo dõi: Hồi ký của phó tổng thống Hoa Kỳ Cheney
Home > News > China
Hu Jintao's Meetings Monitored by CCP: Cheney's Memoir
2011-09-08 10:2413

Phó tổng thống Hoa Kỳ Cheney tiết lộ trong sách hồi ký của ông “In My Time”, ông nói về những vấn đề của chính quyền Hoa Kỳ, đã tiết lộ một số buổi họp với Hu Jintao đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc theo dõi.

Trong sách hồi ký, ông Cheney nói rằng trong buổi họp riêng giữa ông Hu và ông vào 2002, lúc đó Hu vẫn còn là phó tổng thống, Cheney nói rằng buổi họp bị bộ trưởng bộ Ngoại Giao Trung quốc Li Zhaoxiang gián đoạn, Li là cựu lãnh đạo của Đảng và thân hữu với chủ của Hu, là lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, là Giang Trạch Dân.

Cheney viết:  “Li xong vào qua mặt nhân viên của tôi, cho rằng đây là buổi họp riêng, rồi Li ngồi giữa tôi và ông Hu, rõ ràng là sẽ báo cáo về Bắc Kinh, ông Hu vẫn tiếp tục đọc bài văn trả lời của ông.”

Chủ bút tạp chí Hồng Kông Trend, Zhang Weiguo nói rằng ông Cheney diễn tả về Hu và Li trong hồi ký chính xác.

[Zhang Weiguo, chủ bút tạp chí Trend Manazine]
“Những chi tiết trong hồi ký của ông Cheney rất đúng, mặc dù Hu Jintao cũng là viên chức cao cấp của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Hu cũng chỉ là một công cụ chính trị của Đảng.  Mặt khác, cũng là bằng chứng cho bản chất độc đoán của bộ trưởng bộ Ngoại Giao Li Zhaoxiang, Li không những là trong bộ Ngoại Giao mà Li còn là nhân vật quan trọng liên can thâm xâu trong giới chính quyền cao cấp của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Cheney diễn tả về buổi họp với Hu vào 2004, sau khi Hu trở thành lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, mặc dù buổi họp là riêng, nhưng nhân viên của ông Cheney cho rằng đã thu âm và nhân viên của Hu lắng đang nghe ở phòng kế bên.

Cheney kết luận rằng “Chính quyền trung quốc rõ rang là không thích họp riêng.”

Wei Jingsheng chính trị gia dân chủ trung quốc cho rằng đây là cách của Đảng Cộng Sản Trung Quốc hoạt động.

[Wei Jingsheng, chủ tịch vận động dân chủ trung quốc tại hải ngoại]
“Khi chế độ trung quốc giao dịch với các quốc gia khác, liên hệ mật thiết với một lãnh đạo trung quốc là không được, một số đàm luận là giới hạn cho hai quốc gia hay hai hệ thống đảng chính trị, không phải là họ không muốn, nhưng đây là cách họ hoạt động, đảng không cho phép, tính cách cá nhân không tồn tại, đảng viên tuyệt đối là công cụ của đảng và quốc gia.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-09-08/hu-jintao-s-meetings-monitored-by-ccp-cheney-s-memoir.html