www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Phòng tuyên truyền chiếm lấy hay thời báo Bắc Kinh

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Phòng tuyên truyền chiếm lấy hay thời báo Bắc Kinh
Home > News > China
Propaganda Bureau Takes over Two Beijing Newspapers
2011-09-06 10:3837

Lại một vi phạm tự do ngôn luận tại Trung Quốc, phòng tuyên truyền Bắc Kinh chiếm lấy thời báo Bắc Kinh times và Bắc Kinh News, 2 thời báo dám nói và có nhiều ảnh hưởng nhất.

Thể theo báo Guardian vào thứ 7 (9/3/2011), các viên chức của phòng tuyên truyền tuyên bố là sẽ lấy hay nhà báo này vào thứ 6, một số phóng viên bị chiếm lấy vì các lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc bị hỗ thẹn khi hai báo này báo cáo tin tức về tại nạn xe lửa tại Wenzhou.

Hai thời báo từ lâu là một cái gai cho phòng tuyên truyền, là vì hai thời báo dám đăng những tin tức mà các hảng truyền thống khác tại trung quốc không dám, hay không được phép.  Chuyên gia truyền thong Wen Yunchao cho báo South China Morning Post rằng “vì không kiểm soát 2 thời báo bào cho nên các lãnh đạo tuyên truyền Bắc Kinh bị đau đầu với 2 thời báo này.”

Bây giờ phòng tuyên truyền trung quốc trực tiếp kiểm soát, nhất định nội dụng của 2 thời báo này sẽ tuân theo chế độ trung quốc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-09-06/propaganda-bureau-takes-over-two-beijing-newspapers.html