www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tổng thống Phi Luật Tân viếng Trung Quốc để tìm ổn định

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tổng thống Phi Luật Tân viếng Trung Quốc để tìm ổn định
Home > News > China
Philippine President Visits China Seeking Stability
2011-09-01 10:2859

 

Tổng thống Phi Luật Tân Benigno Aquino đến Bắc Kinh tại Trung Quốc lần đầu tiên vào thứ 3, ông muốn giải hòa với Trung Quốc, và ký kết thương mại giá trị hằng tỉ hằng tỉ đô la.

Vào thứ 5 Phi Luật Tân và Trung Quốc ra một ký kết, truyền thông Trung Quốc báo cáo “hai quốc gia đồng ý gia tăng thương mại, chủ đích thương mại qua lại giá trị 60 tỉ đô la vào 2016.

Tình quan hệ giữa Phi và chế độ Trung Quốc không ổn vì chế độ Trung Quốc xử tử 3 tù nhân người Phi buôn lậu ma túy và tháng 3.  Các chính trị gia người Phi vẫn còn bị giam tù tại Trung Quốc, tình trạng căn thẳng xảy ra vì những sự tình tại Đông Nam Hải, vì chế độ Trung Quốc khai làm chủ một phạm vị rất to.

Dầu hoả và ga của Phi là hấp dẫn đối với Trung Quốc.  Manily cho rằng đầu tháng 8 các hảng trung quốc, lẫn cả các hảng dầu to của trung quốc, đã đầu tư vào các công ra thám hiểm dầu hoả và ga, giá trị ít nhất là 7.5 tỉ đồng đô.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-09-01/philippine-president-visits-china-seeking-stability.html