www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Thức ăn tăng giá người dân Bắc Kinh rất quan tâm

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Thức ăn tăng giá người dân Bắc Kinh rất quan tâm
Home > News > China
Beijing Wary As Food Prices Jump
2010-11-19 12:1257

Đề tài nỗi bật ở thị trường Bắc Kinh mới đây không phải là nhà cửa mà giá thức ăn gia tăng nhanh chóng.

Đa số người dân Trung Quốc, giá thức ăn là chi phí to nhất.

Trong nhiều ia đình, tiền thức ăn là tốn cả 40%, giá thức ăn gia tăng trong hiện tại là 10%.

Các thành phố lớn ở Bắc Kinh, giá thức ăn cho gạo, dầu và rau gia tăng gấp đôi trong vài tháng qua.

Đồng thời tiền lương thì không tăng.

[Bà Zhang, người Bắc Kinh]
"Ở đây không có gì là không tăng giá, cà rốt là 5.3 yuan, lúc trước thì chỉ có 1 đồng yuan. Làm sao chúng tôi sống đây? Chúng tôi không biết làm sao, tiền lương thì thấp, rất là khó khăn."

Vào tháng 10 gia chi phí tiêu thụ gia tăng, nguyên nhân là vì thức ăn.

Một số người dân địa phương như là Ren Liangchuan đã chạy sang Hồng Kông để sống.

[Ren Lianghuan, người Bắc Kinh]
"Ở Hồng Kông thì rẽ hơn, nhiều người tin rằng nó rẽ hơn ở đại lục. Hơn nữa hàng hóa có nhiều thứ, rất lợi."

Trung Quốc muốn kiểm soát vật giá, tuy nhiên chưa tiến hành.

Đây một phần là vì nông dân Trung Quốc được lợi khi giá cả gia tăng.

Andy Xie, kinh tế gia, cho rằng Bắc Kinh có thể xảy ra hỗn loạn nếu giá cả không kiểm soát.

[Andy Xie]
"Thường thường khủng hoảng xã hội xảy ra ở Trung Quốc bắt đầu từ vật giá gia tăng là vì người dân nghèo không đủ tiền. Khiến đưa đến khủng hoảng xã hội. Quý vị nghĩ như thế nào? Mọi người chứa trữ đây là dấu hiệu khủng khoảng xã hội."

Hiện tại lạm phát gia tăng 4.4% so với 2008.

Nhưng Bắc Kinh vẫn ngạc nhiên với tài liệu này, các viên chức chính quyền nên để ý để phản ứng.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-11-19/968402476922.html