www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Người dân trong thành phố Trung Quốc yêu cầu các nhân viên luật pháp: Đừng đánh chúng tôi nữa

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Người dân trong thành phố Trung Quốc yêu cầu các nhân viên luật pháp: Đừng đánh chúng tôi nữa
Home > News > China
Chinese City Tell Law Enforcers: No More Beatings
2010-11-17 11:287

Các nhân viên luật pháp là nỗi tiếng nặng tay và tàn bạo. Hiện tại người dân yêu cầu các nhân viên lãnh đạo thành phố ở trung tâm Trung Quốc đừng hành hung họ nữa. Đây là nỗ lực tại Zhengzhou, thành phồ Henan để ngăn chận các nhân viên luật pháp, các nhân viên luật pháp mà hành hung này được gọi là "Zheng Guan"

Luật mới vừa mới ra sau khi báo chí báo rằng một cảnh sát Cheng Guan đánh một bà lão bán hàng trên đường phố. Nguồn tin này làm cho công chúng bất an, người cảnh sát này đã bị đuổi. Đây là lần thứ 4 mà các cảnh sát Cheng Guan hành hung ở Zhengzhou.

Vào thứ ba, truyền thông quốc gia báo cáo rằng các viên chứ ở Zhengzhou hiện tại ra lệnh cho các nhân viên Cheng Guan ký kết không được hành hung.

Bộ đội Cheng Guan này là khắp nơi trên Trung Quốc, các nhân viên này là giữ an ninh công cộng trên các đường phố, họ hành hung và đánh những người buôn bán trên đường phố.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-11-17/712168108808.html