www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tàu chiến của Hoa Kỳ đến Hồng Kông

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tàu chiến của Hoa Kỳ đến Hồng Kông
Home > News > China
U.S. Warships in Hong Kong Port Call
2010-11-17 11:35137

Tàu chiến của Hoa Kỳ USSS Essex và các tàu chiến khác đến Hồng Kông.

Các tàu chiến đến Hồng Kông là vì tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật, sự liên hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh vẫn còn căng thẳng vì cuộc xung đột giữa các tàu đánh cá.

Hoa Kỳ ủng hộ Nhật khiến Trung Quốc bất đồng, cho nên chưa hẳn Trung Quốc cho tàu của Hoa Kỳ đến vùng biễn của Trung Quốc.

Đội Trưởng Hải Quân Mark Weber cho rằng căng thẳng này không ảnh hưởng đến ông.

[Mark Weber]
"Đây là những việc để cho lãnh đạo của chúng tôi xử lý, và để cho bộ ngoại gia xử lý, chúng tôi muốn hợp tác và hòa giải để cho địa phương này ỗn định."

Một giáo sự ở đại học Hồng Kông cho rằng Trung Quốc cũng không muốn gây bất bình.

[Giáo sư Joseph Cheng, Đại Học Hồng Kông]
"Trên căn bản, Trung Quốc muốn hoà giải với Hoa Kỳ, khi chiến tàu của Hoa Kỳ đến, chính quyền Trung Quốc biết rằng nếu cấm không cho tàu chiến của Hoa Kỳ vào hải cảng thì sẽ tạo những nguồn tin bất ổn cho Trung Quốc."

Ông còn nói rằng Trung Quốc bất an về việc Hoa Kỳ lợi dụng những địa phương không ỗn để gia trì sự hiện diện của Hoa Kỳ.

Các chiến tàu trên đó có khoảng 2800 quân lực, sẽ đậu ở Hồng Kông từ 3 đến 4 ngày sau khi họ phải vượt biễn trong 3 tháng qua.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-11-17/688363667319.html