www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
6 triệu tấn rác khoáng chất tràn đầy trên toàn Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

6 triệu tấn rác khoáng chất tràn đầy trên toàn Trung Quốc
Home > News > China
6-Million Tons of Chemical Waste Stockpiled Across China
2010-10-29 12:37129

6 triệu tấn rấc khoáng chất độc hại chromium tràn đầy khắp nơi trên 20 đô thị trên toàn Trung Quốc, chất này đã lan tràn khắp nơi cả hơn 2 thập niên qua.

Thông tin quốc gia đài XinHua báo cáo vào thứ 3 rằng, các hảng xưởng hóa học lên đến cao trào vào thập nhiên 1950 đã để lại những chất thừa thải độc hại, ô nhiễm môi trường.

Tại trung tâm tỉnh Henan, có 6 đống chất thừa thải hóa học, ở Gongyi có 50 ngàn tấn chất thừa thải hóa học, cách xa dòng sông cách 2 dậm, và các đống rác này ở đã đó 20 năm quan.

[Dân làng tỉnh Henan]
"Có một hảng hóa học số 2, chiết luyện hầm mõ bỏ lại chất thừa chromium, chất này làm ô nhiễm môi trường."

"Chromium là chất ô nhiễm, trong đó có chất carcinogen, chỉ một chút cũng là nguy hiểm rồi, họ không chứa kỹ, cho nên khi bị chảy ra thì thấm vào đất và nước, qua bao nhiêu năm, làm nguy hiễm cho người dân tại đó."

Vào năm 2005, chế độ Trung Quốc ra lệnh cho các viên chức địa phương tẩy sạch trong 5 năm, như thời báo Dahe Daily cho biết rằng ở tỉnh Henan khoảng 500 ngàn tấn chromium còn lại, vì phải tranh cải là ai phải trả tiền rửa sạch mà tiến trình bị đình trể.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-10-29/070541542948.html