www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc bắt đầu chiến dịch "cải tạo" hằng triệu người

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc bắt đầu chiến dịch "cải tạo" hằng triệu người
Home > News > China
Chinese Regime Targets Millions in New “Transformation” Campaign
2010-10-29 12:47132

Chế độ Trung Quốc bắt đầu một chiến dịch mới để bắt học viên Pháp Luân Công, thể theo nhóm nhân quyền tại Hoa Kỳ. Trung Tâm Tin Tức Pháp Luân Đại Pháp đang theo dõi chế độ Trung Quốc tiếp tục bức hại học viên Pháp Luân Công. Theo báo cáo mới đây chế độ Trung Quốc muốn "cải tạo" hằng triệu hằng triệu học viên Pháp Luân Công trong các trại tẩy não, bắt buộc bỏ phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Levi Browde là tổng thư ký trung tâm, ông nói rằng ông rất quan tâm chiến dịch 3 năm nay bắt đầu từ tháng 5.

[Levi Browde, tổng thư ký Trung Tâm Pháp Luân Đại Pháp]
"Chúng tôi đã bắt đầu hình thấy con số học viên Pháp Luân Công bị bắt đi tẩy não, không những chỉ ở Bắc Kinh, rất nhiều thành phố ở Trung Quốc cũng có xảy ra."

Pháp Luân Công là một công pháp tu tâm tính và đạo đức. Vào cuối năm 1990, chính quyền Trung Quốc phỏng đáo là có giữa 70 đến 100 triệu người học Pháp Luân Công. Vào năm 1999, chế độ Trung Quốc cấm và muốn tiêu diệt Pháp Luân Công.

Trung Tâm Tin Tức Pháp Luân Công cho rằng chiến dịch mới, đàn áp Pháp Luân Công là trên toàn Trung Quốc, có 7 thông báo trên toàn địa phương tại Trung Quốc, ở tỉnh Sichuan cho rằng Đảng Cộng Sản Trung Ương quyết định diệt trừ Pháp Luân Công bằng cách "cải tạo" các học viên Pháp Luân Công.

"Cải tạo" là một hình thức chủ yếu mà chế độ Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Quốc Hội Hoa Kỳ trong bài báo cáo hằng năm 2008 rằng Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công, chế độ này cho đó là "tẩy não", đàn áp thân thể và tin thần để bắt các học viên từ bỏ Pháp Luân Công.

[Levi Browde]
"Họ còn dã man tra tấn, không cho ngũ, dùng đủ loại thuốc thần kinh để hại các học viên, ghê tợn vô cùng."

Mệnh lệnh của Đảng Cộng Sản ở làng Laodian tỉnh Henan rằng chiến dịch này là "cải tạo" 75% các học viên Pháp Luân Công trước khi 2012.

Trung Tâm Pháp Luân Đại Pháp phỏng đoán rằng giữa 20 đến 40 triệu học viên Pháp Luân Công là ở tại Trung Quốc hiện nay, làng Tinglong dự đoán chi phí để cải tạo một học viên là không 6000 đô la. Cho nên chi phí rất to.

Ân Xá Quốc Tế, Hội Bảo Vệ Nhân Quyền và Hội Tâm Thần Thế giới báo cáo rằng các học viên Pháp Luân Công bị bức hại về tinh thần.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-10-29/061733240392.html