www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hoa Kỳ đưa 2 người Hoa ra tòa vì bán vũ khí

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hoa Kỳ đưa 2 người Hoa ra tòa vì bán vũ khí
Home > News > China
U.S. Seeks Trial of Two Chinese on Weapons Sales Charges
2010-10-28 08:3984

Hai người Hoa bị bắt tại Hung Gia Lợi vì bị Hoa Kỳ kết án là đã buôn bán vũ khí quốc tế.

Hai người Hoa này đã bị bắt vào ngày 1 tháng 9 2010 sau khi họ đến Hung Gia Lợi để mua 40 microchips từ một mật vụ Hoa Kỳ thể theo thời báo China Daily Trung Quốc.

Các microchips này đã được quân sự sử dụng đã được kê khai trong Luật Vũ Khí Quốc Tế. Luật này là luật của Hoa Kỳ nhầm kiểm soát phát triển vũ khí.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-10-28/371715548371.html